دوشنبه 5 خرداد 1399

‪ ۱۳‬میلیارد ریال به ستاد حوادث غیرمترقبه ایلام اختصاص یافت

مدير ستاد حوادث پيش‌بيني نشده ايلام گفت: ‪ ۱۳‬ميليارد ريال بتازگي به از محل اعتبارهاي عمراني استان به اين ستاد اختصاص يافت.

"علي جامي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين ميزان اعتبار براي جلوگيري از حوادث حادثه‌آفرين و اجراي مصوبه‌هاي ستاد حوادث پيش‌بيني نشده استان اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: چهار ميليارد ريال از اين اعتبار صرف اجراي طرحهاي آسيب ديده از حوادث و خشكسالي مي‌شود.

وي اظهار داشت: چهار ميليارد ريال اعتبار ديگر نيز براي طرحهاي عمراني مانند بهبود عبور و مرور، ساخت تاسيسات زيربنايي، پل و سيل‌بند و متناسب با جلوگيري از حوادث پيش‌بيني نشده هزينه مي‌شود.

جامي اظهار داشت: اين اعتبار ظرف روزهاي اخير در بين دستگاه‌هاي اجرايي و شهرستانهاي مختلف استان توزيع شده است.

وي يادآور شد: در مراحل بعدي نيز تا پايان سالجاري اعتبارهاي ديگري در قالب طرحهاي ستاد حوادث پيش‌بيني نشده به اين استان اختصاص مي‌يابد.

نظرات ارسال نظر