شنبه 28 دی 1398

آخرین خبر از تعداد کشته شدگان سانحه هوایی- ۱۰۴ نفر

تعداد کشته شدگاه سانحه هوایی تا ساعت ۲۱ شب ۱۰۴ نفر اعلام شد.

۹۴ نفر از مسافرین و خدمه هواپیما - ۱۰ نفر از منطقه مسکونی - ۲۵ نفر زخمی

علت سقوط : نقص فنی

نظرات ارسال نظر