سه‌شنبه 12 فروردین 1399

"رنگین کمان" هاله مانند در آسمان ایلام

در يك پديده نادر جوي، آسمان ايلام ظهر دوشنبه با پديدار شدن دو حلقه از يك رنگين كمان به شكل دايره‌اي متكامل و هاله مانند و يك توده ابري مدور ،خيره‌كننده شد.

حوالي ظهر روز دوشنبه يك توده ابري هاله مانند كه دور تا دور آن رنگين كماني به شكل دايره‌اي بزرگ و متكامل،در آسمان ايلام ظاهر شد.

مركز هواشناسي ايلام با تاييد شكلگيري اين دو حلقه ابري و رنگين كمان هاله مانند درباره علت آن اعلام كرد:اين پديده نتيجه حركت جرياني ناپايدار از يك توده ابري بنام سيروس است.

نظرات ارسال نظر