سه‌شنبه 17 تیر 1399

مهندس چاغروندی: تجهیز زیرساخت‌های شهر ایلام ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

عضو شوراي شهر ايلام گفت: شهر ايلام براي تجهيز زيرساخت‌ها و تبديل شدن به يك شهر متوسط ‌٥٥٠ ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد.

مهندس حبيب‌الله چاغروندي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: تكميل مسيل‌هاي سطح شهر و پوشاندن آنها، ساخت كمربندي‌ها، تعريض خيابان‌هاي اصلي شهر و ساماندهي وضعيت نابسامان فضاي سبز از مهمترين مشكلات زيرساختي شهر ايلام است.

وي افزود: در زمان جنگ تحميلي تمامي زيرساختهاي شهر تخريب و ويران شد و بعد از جنگ نيز به نسبت ديگر استان‌هاي جنگ زده و كمترين ميزان توجه شده است.

چاغروندي گفت: با اعتبار كنوني شهرداري ايلام كه شامل درآمد ناشي از دريافت عوارض از شهرندان فقير ايلامي و كمكهاي مردمي و ناچيز دولت است، شهر ايلام توسعه نخواهد يافت.

وي افزود:شهر ايلام ‌١٠ درصد جمعيت شهري مانند اصفهان را دارد و تنها ‌٢/١ درآمد اين شهر را داراست كه نشان از عمق محروميت و توسعه نيافتگي ايلام دارد.

چاغروندي تاكيد كرد: در حالي كه استان‌هاي ديگر به روبناهاي توسعه مي‌پردازند، استان ايلام حتي يك كيلومتر اتوبان، گازكشي شهري و روستايي و امكانات ابتدايي رفاهي بي‌بهره است.

نظرات ارسال نظر