ترسیم افق ۲۰ ساله ایلام در طرح آمایش سرزمین

قیصوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: این طرح نیازمند مشارکت و تعامل نمایندگان دستگاه های اجرایی است .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام؛ رحمت الله قیصوری در نشست اعضاء کارگروه آمایش سرزمین، آمار و محیط زیست و توسعه پایدار استان گفت: در طرح آمایش سرزمین محورهای توسعه استان از قبیل انرژی، نفت و گاز، گردشگری، استفاده از انرژی های نو، صنایع انرژی بر در مناطق نفت خیز استان، بخش خدمات و کشاورزی لحاظ شده است.
وی افزود: برای تدوین بهتر و با کیفیت طرح آمایش استان تاکنون نشست های متعددی به منظور هم فکری با نخبگان ، صاحب نظران و دانشگاهیان، کارشناسان و دستگاه های اجرایی در استان و ایلامیان مقیم مرکز، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام و کارگروه های تخصصی ذیل شورا برگزار شده است.
وی یادآور شد: در طرح آمایش استان ایلام که شرح خدمات وسیعی دارد تمام مسائل به صورت ریز، دقیق و تفصیلی در 2 بخش وضع موجود و بخش آینده نگاری، سیاستگذاری و سناریورهای که برای برنامه ریزی بلند مدت استان در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام در خصوص اهمیت و ضرورت طرح آمایش استان ایلام اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه های میان مدت، بلند مدت، سالانه و برنامه های بخشی و فرابخشی براساس آمایش استان انجام می گیرد آینده استان به این طرح بستگی دارد.

به گفته قیصوری براساس قانون برنامه ششم همه استان ها مؤظف به تهیه طرح آمایش تا پایان سال دوم برنامه هستند که استان ایلام هم در سال دوم برنامه خوشبختانه این طرح را به اتمام رسانده است.
مطالعات طرح آمایش استان ایلام شامل 2 بخش تحلیل وضعیت و ساختار و برنامه ریزی و سیاستگذاری تدوین شده که بخش اول شامل پنج فصل تحلیل وضعیت استان ، تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه ها، ملاحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی ،جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات وضع موجود و بخش دوم در سه فصل تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان، طراحی و برنامه ریزی، نظام اجرایی و مدیریت آمایش استان است.
طرح آمایش سرزمینی  استان یکی از برنامه ریزی های بالادست و بلند مدت است که جهت گیری و سیاستگذاری برنامه های بلند مدت استان در این طرح مشخص می شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال