یک‌شنبه 11 خرداد 1399

پاسخ شهردار ایلام به ابهامات منتقدان

طالب صادقیان شهردار ایلام با ارائه اسناد و مدارک به ابهامات منتقدان پاسخ و برالتهاب 48 ساعت گذشته بین اعضای اکثریت و اقلیت شورای شهر ایلام پایان داد

به گزارش فرتاک نیوز ایلام شهردار ایلام  در گفتگو با خبرنگاران وجود اکثریت و اقلیت را یک ارزش دانست و گفت: مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم گیری های جمعی یک ارزش است و این ارزش امروز در شورای شهر ایلام محقق است.

وی افزود: تصمیم گیری در مجالس و شوراها نیز بر اساس ترجیح رأی اکثریت است و براساس این ترجیح 2 سال پیش قرعه شهرداری ایلام به نام من افتاده و شهردار ایلام شده ام که به محض احراز این منصب اعضای اقلیت که نام من در انتخاب آنان برای شهرداری نبوده را نیز به عنوان رای دهندگان به خود دانسته ام.

صادقیان گفت: با احراز منصب شهرداری با اقلیت تماس و به آنان عرض کردم من امروز شهردار ایلام و منخب 7 عضو شورای شهر هستم و در مدت تصدی شهرداری فرقی بین موافقان و مخالفان ندانسته و نمی دانم، ولی به طبع اکثریت در تدوین برنامه های شهرداری و تصویب آنان از اکثریت برخوردارو برنامه ها با ترجیح رأی اکثریت است.

شهردار ایلام نوع نگاه به برنامه های اجرایی شهرداری فارغ از اقلیت و اکثریت، مصوبات شورای شهر است که با رعایت الزامات قانونی و به تصویب اعضای شورای شهر می رسد و شهردار نیز مجری این برنامه هاست و طرح و ایده برای فضاسازی شهری نیز به شورای ارائه و بعد از تصویب به اجرا در می آید.

وی در ادامه به مسائل مطروحه در 48 ساعت گذشته بر علیه شهردارایلام، در گفتار و رفتار و بیانیه ها را «نقد» و «پرسشگری» ندانست و گفت: معیار نقد به اعتقاد من فرمایش مقام معظم رهبری است که می فرمایند: «برای شنیدن نقد، سینه گشاده و روی باز و گوش شنوا داشته باشید. هیچ ضرر نمی کنید از اینکه از شما انتقاد کنند. البته این انتقادهایی که می شود همه یک جور نیست. بعضی ها به قصد اصلاح نیست، بلکه به قصد تخریب است».

شهردار ایلام گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری «سینه گشاده» ،«روی باز» و «گوش شنوا» در مدیریت بر شهرداری ایلام با تمام وجود فراهم است و امید دارم منتقدان، پرسشگران، بیانیه نویسان؛ به قصد اصلاح نقد و پرسش کنند.

شهردار ایلام در ادامه به برخی از موارد عنوانی مانند«فروش اوراق خزانه اسلامی»، «پاداش های داده شده» و « هزینه زیر گذر و رو گذر رسالت ایلام«، «انحراف بودجه »، «تفریغ بودجه» اشاره و گفت: عنوان این موارد در فضای مجازی به قصد اصلاح نیست، بلکه به قصد تخریب است.

نظرات ارسال نظر