دوشنبه 23 تیر 1399

اعزام زائران ایلامی به سرزمین وحی

مدیر حج وزیارت استان گفت : امروز کاروان 85 نفره مدینه بدواز استان ایلام  به سرزمین وحی اعزام شد .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزایلام ؛ مصطفایی افزود : این کاروان امروز از طریق زمینی به فرودگاه کرمانشاه انتقال داده شدند که در آنجا نیز از طریق هوایی به سرزمبن وحی اعزام می شوند.

نظرات ارسال نظر