اعزام زائران ایلامی به سرزمین وحی

مدیر حج وزیارت استان گفت : امروز کاروان 85 نفره مدینه بدواز استان ایلام  به سرزمین وحی اعزام شد .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزایلام ؛ مصطفایی افزود : این کاروان امروز از طریق زمینی به فرودگاه کرمانشاه انتقال داده شدند که در آنجا نیز از طریق هوایی به سرزمبن وحی اعزام می شوند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال