دوشنبه 5 خرداد 1399

همایش اقدام مشترک توسعه منابع طبیعی در ایلام با حضور وزیر جهاد کشاورزی (گزارش تصویری)

با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، معاونین استانداران، مدیران کل جهاد کشاورزی و مدیران کل منابع طبیعی ۱۱ استان زاگرس نشین همایش اقدام مشترک توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری مناطق زاگرس نشین کشور در استان ایلام برگزار شد.

نظرات ارسال نظر