چهار‌شنبه 2 بهمن 1398

رئیس دانشگاه آزاد ایلام منصوب شد

محمد میرزایی حیدری با رأی اعضای کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد ایلام منصوب شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد میرزایی حیدری براساس رأی اعضای کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۳۱ کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد ایلام و واحد ایلام منصوب شد.

گفتنی است، محمد میرزایی حیدری پیش از این با صدور حکمی از سوی محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سرپرست این واحد دانشگاهی منصوب شده بود که پس از تایید در کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد ایلام و واحد ایلام انتخاب شد.

نظرات ارسال نظر