دوشنبه 23 تیر 1399

آتش عشق مردم ایلام به طبیعت، در سرمای زمستان (فیلم)

عشق انسانها به طبیعت از دیرباز ریشه داشته، این موضوع تا جایی است که برخی از مردم ایلام در سرمای زمستان و بارش برف، در کوه‌ها برای پرندگان غذا و دانه می‌گذارند تا زمستان را سر کنند.

نظرات ارسال نظر