دوشنبه 5 خرداد 1399

رییس شورای شهر ایلام: تعیین تکلیف شهردار مهمترین دغدغه این شهر است

رييس شوراي اسلامي شهر ايلام گفت: انتخاب و تعيين تكليف نهايي شهردار مهمترين دغدغه اهالي اين شهر است. "شهناز شاهمراديان" روز پنجشنبه در نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام با يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اكنون با گذشت سه ماه وضعيت نهايي اين شهر قطعي نشده و مردم در بلاتكليفي بسر مي‌برند. وي ادامه داد: درحاليكه ظرف سه ماه گذشته سه نفر توسط شوراي اسلامي شهر ايلام براي شهردار انتخاب شده‌اند، اما هنوز تكليف نهايي كسي از آنها براي تصدي امور شهرداري تاييد نشده است. او افزود: اين درحالي است كه اكنون بهترين شرايط براي كار و امور عمراني است و فعاليت شهردار مي‌تواند به بهبود امور شهري ايلام كمك شاياني كند. شاهمراديان گفت: اكنون شهرداري ايلام با گذشت سه ماه با سرپرستي اداره مي‌شود. نماينده مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: تعيين شهردار جزو حقوق طبيعي شوراهاي اسلامي شهر محسوب مي‌شود. "شاپور پولادي" افزود: با توجه به اينكه اكنون بهترين شرايط براي فصل كار و عمران است بنابراين ضرورت دارد كه در سريعترين زمان ممكن وضعيت تعيين شهردار نهايي شود. وي ادامه داد: نمايندگان مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي اسلامي شهر مبني بر تعيين شهردار حمايت خواهند كرد. به گفته او، به‌تازگي نشستي با سرپرست وزارت كشور براي تعيين نهايي شهردار ايلام تشكيل شده و تلاش مي‌شود كه ظرف آينده نزديك شهردار منتخب شورا مشغول به كار شود.
نظرات ارسال نظر