پنج‌شنبه 12 تیر 1399

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام منصوب شد.

مراسم توديع ومعارفه مدير كل اسبق وجديد بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ايلام روز سه شنبه تاريخ 28/3/87 با حضور مهندس لطفي معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري ايلام وجمعي از مسئولين كشوري واستاني برگزار شد . در اين آئين آقاي لطفي معاون پشتيباني وتوسعه منابع انساني استانداري ايلام گفت : آثار وبركت وفعاليتهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي روند مهاجرت روستاها به شهرها را به يك روند معكوس تبديل كرده است وتاثير مطلوبي در توزيع نسبت جمعيت در يك محدوده جغرافياي به نام استان يا شهرستان ويا بخش داشته است .در ادامه آقاي شهبازي مدير كل اسبق بنياد مسكن استان ايلام با اشاره به عملكرد اين بنياد گفت : 33 هزار واحد مسكوني روستايي در استان داريم كه تا سال 81 تنها 5 هزار واحد مقاوم سازي شده واز سال 81 تا كنون 12 هزار واحد مقاوم سازي شده يا در دست اقدام مي باشد وي اظهار داشت از سال 81 تا كنون نيز هزار و221 سند مالكيت روستايي صادر شده است .در پايان اين جلسه از زحمات آقاي شهبازي مدير كل اسبق قدر داني شد وآقاي علي بخشي بعنوان مدير كل جديد بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ايلام معرفي شد .
نظرات ارسال نظر