سه‌شنبه 12 فروردین 1399

ظرفیت آب‌های زیرزمینی مناسب تامین آب شرب ایلام نیست

 مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان ايلام گفت: ظرفيت آب‌هاي زيرزميني ايلام متناسب با نيازهاي تامين آب شرب اين شهر نيست.

علي لطفي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام افزود: حتي چاه‌هايي كه اكنون در ناحيه شمالي شهر ايلام حفاري شده و در دست بهره‌برداري هستند ميزان آب‌دهي آنها كاهش يافته است.
وي ادامه داد: در سال‌هاي اوليه بهره‌برداري ميزان آب‌دهي اين چاه‌ها بالغ بر60 ليتر در ثانيه بود كه اكنون اين ميزان بين 10 تا 15 ليتر در ثانيه تقليل يافته است.
اين مسئول اضافه كرد: اين مهم بيانگر اين است كه در ايلام ظرفيت آب‌هاي زيرزميني جوابگوي نيازهاي آب شرب ايلام نبوده و تنها راه، استفاده از منابع آب‌هاي سطحي براي استفاده آب شرب شهر، روستاهاي اقماري و صنايعي كه در حاشيه شهر شكل مي‌گيرد، است.
لطفي تصريح كرد: اين دستگاه اجرايي براي رفع اين مشكل برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدتي اتخاذ كرده كه اجراي طرح مطالعاتي دراز مدت تامين آب شرب شهر ايلام از سد چناره از جمله اين برنامه‌هاست.
مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان ايلام گفت: مطالعات مرحله اول اين طرح به اتمام رسيده و مراحل تصويب آن طي مي‌شود.
وي ادامه داد: بعد از تصويب مطالعات تكميلي طرح، عمليات اجرايي تامين آب دراز مدت شهر ايلام از سد چناره در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مسئول اضافه كرد: اكنون با توجه به بروز خشكسالي حدود 18 ميليون متر مكعب آب در پشت سد درياچه ايلام وجود دارد.
لطفي تصريح كرد: انتظار مي‌رود با توجه به زمان باقيمانده بارندگي‌ها تا پايان سال جاري حداقل 10 ميليون متر مكعب آب وارد سد ايلام شود.
وي ادامه داد: با اين ميزان حجم ذخيره شده آب در پشت سد ايلام حداقل به مدت يكسال آب شرب شهر ايلام تامين مي‌شود.
مديرعامل شركت آب منطقه‌اي استان ايلام گفت: نگراني از نظر كميت آب شرب تا پايان امسال وجود نداشته و اين منوط به همكاري مردم ايلام در استفاده بهينه و صرفه‌جويي در مصرف آب شرب است.

نظرات ارسال نظر