یک‌شنبه 17 فروردین 1399

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵ روزهای چهارشنبه،پنج شنبه ،جمعه وشنبه برگزار می گردد.

آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 دانشگاهها وموسسات آموزش عالی همزمان با سراسر کشور روزهای چهارشنبه ،پنج شنبه ،جمعه وشنبه مورخ 85،12،11،10،9 در دو نوبت صبح وعصر برای کلیه رشته ها در دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی وفنی ومهندسی (حوزه خواهران وبرادران )برگزار خواهد شد.کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه مورخ 7/12/85 لغایت جمعه مورخ 11/12/85 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر واز ساعت 14 لغایت 18 عصر در مجتمع فرهنگی ورفاهی دانشگاه ایلام واقع در ابتدای جاده مهران – روبروی اداره همیاری شهرداریها توزیع خواهد شد. آزمون تحصیلات تکمیلی روزهای چهارشنبه وپنج شنبه با حضور 5396نفر شامل 2989 داوطلب مرد و2407 داوطلب زن برگزار خواهد شد.

 

نظرات ارسال نظر