نامه وارده: لطفا مناطق جنگلی ایلام را گازکشی نمائید!

چند سالی است عوامل گوناگونی  درختان تنومند جنگلی استان مخصوصا درخت بلوط را از پای در آورده است و بدون اینکه خم به ابرو بیاوریم جلو چشمانمان شاهد انقراض سرمایه چند هزار ساله این مرزوبوم هستیم.
بزرگترها به یاد دارند زمانی جنگلهای استان که در بعضی از مناطق مخصوصا مرکز استان (ایلام) تا حاشیه نزدیک حتی داخل شهر چنان طراوت وشادابی ایجاد نموده بود که کمتر خانواده هائی احتیاج به وسایل خنک کننده داشتند.
درآن زمان نه چندان دور برای تهیه یک شاخه درخت خشک باید کیلومترها از داخل جنگل عبور مینمودید ،اما حالاچطور؟
درختانی خشک شده و پژمرده بر پهنه استان آنچنان خود نمائی مینماید که دل هر انسان طبیعت دوستی را به درد میآورد درطول روز مخصوصا تعطیلات پایان هفته این صدای دلخراش تبرها واره های مردم است که فریاد را از دل جنگل مصیبت دیده در گوشها (نه دلها) طنین انداز مینماید، آن بخش از سهل انگاری وبی توجهی مسئولین در بیست سال گذشته تا حال نقدش بماند برای مجالی دیگر، اما انصاف داشته باشیم وکمی هم خود را مقصر بدانیم و به بهانه خشک شدن درختان تیشه به ریشه همه چیز نزنیم.
البته منظور این نیست که به اندازه نیاز از آن استفاده نشود اما مکررا مشاهده میشود بعد از برگشت مسافرین این شعله های آتش برخاسته از تن رنجور شاخه های درختان میباشد که تا ساعت ها بعد میسوزد.
لذا پیشنهاد داده میشود به خاطر جلوگیری از تخریب بیشتر جنگل ونابودی آن مسئولین مناطق جنگلی استان را گاز کشی نمایند تاشاید بهانه ای برای از بین بردن جنگل باقی نماند!
در پایان مردم را به انصاف در استفاده از درختان خشک توصیه مینمایم
خدارحم سحري
نظرات ارسال نظر
  • پالیزباندر تاریخ ۳ فروردين ۱۳۹۳

    کاملا درست میفرمایید واقعا باید تاسف خورد. واقعا آیندگان در موردمان چه قضاوتی خواهند کرد؟من همیشه نسل قبل رو سرزنش میکردم که حیات وحش رو با شکار نابود کردید حالا خودم برای طبیعت چکار کردم. مسولین باید یک فکر اساسی بکنند. اگه نجنبیم ایلام کویر میشه.

    پاسخ به این نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال