شنبه 14 تیر 1399

ایجاد دانشگاه بین المللی در شهر صالح آباد ایلام

استاندار ايلام از ايجاد دانشگاه بين المللي در شهر صالح آباد ايلام خبر داد. 
مجتبي اعلايي در گفتگو با خبرنگار مهر در ايلام با بيان اينکه شهر صالح آباد به عنوان يک شهر فرهنگي در استان انتخاب شده است، اعلام کرد: بزودي عمليات اجرايي ساخت دانشگاه بين المللي در اين شهر آغاز مي شود.
وي موقعيت مرزي و فرهنگي شهر صالح آباد را بسيار خوب ارزيابي کرد و گفت: فعاليت مراکز دانشگاهي و فرهنگي در حوزه بين الملل در اين شهر بسيار با اهميت است که بحمد ا... با پيگيريهاي بعمل آمده بزدوي شاهد اين اتفاق خواهيم بود.
مهندس اعلايي با اشاره به وجود پر برکت امامزاده علي صالح (ع) در اين شهر و مردم ولايتمدار و دين محور منطقه گفت: مي توان شهر صالح آباد را به يکي از قطبهاي فرهنگي تبديل کرد که منشاء خير و برکت براي استان است.
نظرات ارسال نظر