بازدید ۵۲ هزارزائرازمناطق عملیاتی

مناطق عملياتي دفاع مقدس در استان ايلام همچنان ميزبان کاروان هاي راهيان نور از سراسرکشور است. 
مناطق عملياتي محرم در شرهاني دهلران ، قلاويزان ، نقطه صفرايثار و يادمان هاي دفاع مقدس در مهران مملو از همرزمان شهدا ، گروههاي مختلف مردم ، دانش آموزان و دانشجوياني است که براي تجديد پيمان دوباره با شهدا آمده اند . 
دبير ستادکاروان هاي راهيان نور استان ايلام گفت: بيش از 52 هزار نفر از سرا سر ايران اسلامي در قالب کاروان هاي راهيان نور از مناطق عملياتي استان ديدن کرده اند. 
سردارکاکي افزود:کاروان هاي راهيان نور بيشتر از استان هاي اصفهان ، تهران ،مازندران ،کردستان ، آذربايجان شرقي ، و استان گلستان هستند. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال