دوشنبه 1 مهر 1398

نشست صمیمی استاندار ایلام با نمایندگان موسسات کارآموزی آزاد شهرستان ایلام

نشست صمیمی استاندار ایلام با نمایندگان موسسات کارآموزی آزاد شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام  ودر پی درخواست مدیران واحدهای خدماتی سطح استان نشست صمیمی استاندار ایلام ،جمعی از اصناف و واحدهای خدماتی شهرستان ایلام برگزار گردید.

در این جلسه جمعی از مدیران آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد به همراه مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای حضور داشتند.

مهندس صفربیگی مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد بلوط بعنوان نماینده مدیران آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد استان گزارشی را ارایه کرد و اعلام داشت، باید آموزش رشته های موازی در بخش های دولتی تعطیل گردد تا بتوانیم به کار با دلگرمی ادامه دهیم.

ایشان توجه به بخش خصوصی و اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری زمین با کاربری آموزشی به آموزشگاهها را بیان داشت .

در ادامه استاندار ایلام قول مساعد جهت پیگیری درخواست های آموزشگاهها را اعلام کرد واز مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان  خواست تا برنامه بازدید از مجتمع های آموزشی سطح استان را فراهم آورد.

نظرات ارسال نظر