پنج‌شنبه 15 خرداد 1399

درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

ریخت زباله در حاشیه جاده

محمدرضا
خروجی ایلام از روستای هفت چشمه به محل ریختن زباله ونخاله های ساختمانی تبدیل شده چرا مسئولین فکری به حال این موضوع نمی کنند درختان سروی که سالیان در حاشیه جاده کاشته شده اند به دلیل عدم نظارت وبرخورد با خاطیانی که مبادرت به ریختن زباله در در این مسیر کرده اند در خطر خشک شدن هستند با توجه به نزدیکی ماه محرم وورود وخروج زوار به عتبات عالیات دیدن این مناظر درشاً این استان نمی باشد خواهشمنداست مسئولین دراین مورد فکر اساسی بکنند
نظرات ارسال نظر