یک‌شنبه 15 تیر 1399

درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

انتقال مجتمع آموزشی بیشه دراز به روستای دیگری

سال گذشته مسایل سیاسی وتعصبات قومی وقبیله ای باعث شد که مجتمع آموزشی بیشه دراز که مرکز دهستان اناران است وسالیان سال است که تمامی روستاهای اطراف این دهستان جهت تحصیل به این مجتمع می آیند وتمامی زیرساخت های این مجتمع جهت تحصیل دانش آموزان فراهم است به روستای کوچکی بنام مازعبدعلی که نزدیک شهر دهلران است ودر داخل یک کانیکس انتقال یابد که این مسئله موجبات نگرانی اهالی این دهستان وروستاهای حومه گردیدوحتی باعث مهاجرت روستاییان به شهر گردید حال اهالی شهید پرور دهستان اناران وبیشه دراز این خواسته قانونی از مسولین شهرستان وبویژه ریاست محترم جدیدآموزش وپرورش دهلران دارند که نسبت به انتقال این مجتمع به جایگاه خود دارند.باتشکر از طرف اهالی دهستان اناران وبیشه دراز
نظرات ارسال نظر